Studenti IV godine Tehnološkog fakulteta, odsjek Prehrambena tehnologija, predvođeni Prof. Dr. Dijanom Miličević, Prof. Dr. Gordanom Avdićem i Doc. Dr. Amrom Bratovčić, su 05.05.2017. posjetili pogone firmi Jami d.o.o. Tešanj, AS GROUP Jelah, Dukat d.o.o. mlin i pekara Jelah – Tešanj. Također, studenti su se 30.05.2017. upoznali sa proizvodnjom u pogonima "Majevica" d.d., Tvornica "Corn flips", Srebrenik.

 

Jami d.o.o. Tešanj

 

AS GROUP Jelah

 

"Majevica" d.d., Tvornica"Corn flips", Srebrenik

 

18. i 19.05.2017. studenti su također imali priliku da se upoznaju sa proizvodnim procesom u firmama Tvornica ulja Čepin d.d, Karolina d.o.o. Osijek Tvornica keksa, vafla i slanica, Tvornica Šećera Osijek d.o.o. i Đakovačka vina d.d., Drenje, Đakovo. 

Tvornica ulja Čepin d.d 

 

Karolina d.o.o. Osijek Tvornica keksa, vafla i slanica 

 

Tvornica Šećera Osijek d.o.o. 

 

Đakovačka vina d.d., Drenje, Đakovo

 

Studenti su obišli i Prehrambeno - tehnološki fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Posebno se zahvaljujemo Dekanu Prehrambeno - tehnološkog fakulteta, što je omogućio ovu posjetu studenata firmama u Osječko-baranjskoj županiji, kao i Fakultetu. 

Prehrambeno - tehnološki fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

 

Želimo se iskreno zahvaliti našim domaćinima iz svih ovih firmi, kao i na Fakultetu, na ljubaznosti i stručnom vođenju kroz proizvodne pogone, kao i na cjelokupnoj dosadašnjoj suradnji u nadi da će se ona nastaviti u budućnosti na obostrano zadovoljstvo.