UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 30.06.2017. godine.
 
U P U T S T V O  O  POLAGANJU PRIJEMNOG ISPITA ZA KANDIDATE KOJI SU SE PRIJAVILI NA KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA TEHNOLOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI MOŽETE PREUZETI OVDJE
 
Spisak kandidata i raspored sala za polaganje prijemnog ispita možete preuzeti na linkovima ispod:
 
                                                ( sva usmjerenja u okviru studijskih programa )
 
 
 
 
                                                                                                                                   STUDENTSKA SLUŽBA