Dana 09.01.2018. godine, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli koji zastupa Dr.sc. Vahida Selimbašić, redovni profesor, Dekanica Fakulteta i Sisecam Soda Lukavac d.o.o. (SSL) koju zastupa gospodin Sefa Özincegedik, Generalni direktor, potpisali su Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti edukativnih, istraživačkih i naučnih djelatnosti.

Osim Dekanice Dr.sc. Vahide Selimbašić, redovni profesor, ispred Tehnološkog fakulteta potpisivanju Sporazuma su prisustvovali su i Dr.sc. Abdel Đozić, vanr. prof., Prodekan za naučno-istraživački rad, i Dr. sc. Ivan Petric, vanr. prof., Voditelj studijskog odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologije.

Potpisivanju su prisustvovali i: Rektorica Univerziteta u Tuzli, Dr.sc. Nermina Hadžigrahić, red. prof., predstavnici Prirodno-matematičkog fakulteta, kao i sav Menadžment Sisecam Soda Lukavac d.o.o.