Novosti

17.02.2019.

Unapređenje saradnje između Tehnološkog fakulteta i kompanije Global Koksna Industrija Lukavac (GIKIL)


Dana 14.02.2019. godine, u direkciji GIKIL-a upriličen je sastanak delegacije Tehnološkog fakulteta i menadžmenta GIKIL-a. Ispred Tehnološkog fakulteta sastanku su prisustvovali: dr.sc. Sead Ćatić, red.…

Opširnije

17.02.2019.

Nova zapošljavanja svršenih studenata studijskog odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologije u svojoj struci u Bosni i Hercegovini


Sa zadovoljstvom objavljujemo informaciju, da se januaru 2019. godine U SVOJOJ STRUCI u Bosni i Hercegovini zaposlilo pet svršenih studenata studijskog odsjeka Hemijsko inženjerstvo i…

Opširnije

15.01.2019.

Održan sastanak menadžmenta Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Komisije za inoviranje nastavnih planova i programa prvog ciklusa studija Fakulteta…


Dana 09.11.2019. g. održan je sastanak menadžmenta Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Komisije za inoviranje nastavnih planova i programa prvog ciklusa studija Fakulteta sa…

Opširnije

10.01.2019.

Obavijest o ovjeri zimskog i upisu ljetnog semestra prvog ciklusa studija u ak.2018/19. godini


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET TUZLA, 10.01.2019.GODINE O B A V J  E Š T E NJ E OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA PRVOG…

Opširnije

31.12.2018.

Posjeta studenata Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli Tvornici cementa d.d. Kakanj


Dana 24.12.2018. godine realizirana je posjeta studenata Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (studenti studijskog odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologije, usmjerenje Hemija i inženjerstvo materijala i…

Opširnije

31.12.2018.

Obavještenje o odbrani projekta doktorske disertacije studenta Sanele Nazdrajić, Mr. hemije u edukaciji


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET PRIRODNO – MATEMATIČKI FAKULTET III ciklus studija- Zajednički doktorski studij „Primjenjena hemija“ Tuzla, 28.12.2018. godine OBAVJEŠTENJE o odbrani projekta doktorske…

Opširnije


Obavještenja

Oglasna ploča za studente

NAŠA DOSTIGNUĆA

Istitucija sa znanjem i tradicijom sa kvalitetnim, svjetski priznatim diplomama koje studentima omogućavaju zaposlenje u evropskom prostoru.

Godina rada
Diplomiranih studenata
Magistara
Doktora nauka

Naučno stručni časopis za hemiju i tehnologiju Tehnološkog fakulteta