Novosti

13.12.2022.

Posjeta studenata Tvornici deterdženata DITA 1977 Tuzla


Dana 08.12.2022. studenti IV godine usmjerenja "Hemijsko inženjerstvo" su u okviru izvođenja nastave na predmetu "Organska tehnologija" zajedno sa predmetnim nastavnikom dr.sci Zoran Iličković, red.prof.…

Opširnije

09.12.2022.

Erasmus+ stipendije na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija u ljetnom semestru akademske 2022/23. godine (PhD studenti)


Tehnički fakultet Univerziteta u Beogradu sa sjedištem u Boru, Republika Srbija, je objavio konkurs za dodjelu jedne (1) stipendije studentima III ciklusa studija Univerziteta u…

Opširnije

09.12.2022.

Rangiranje zemalja na bazi doprinosa korespodentnih autora radova u oblasti sinteze toplinsko-integriranih mreža vode – Trenutni položaj Bosne i Hercegovine…


Rangiranje zemalja na bazi doprinosa korespodentnih autora radova u oblasti sinteze toplinsko-integriranih mreža vode - Trenutni položaj Bosne i Hercegovine u svijetu je na drugom…

Opširnije


06.12.2022.

PROGRAM OBILJEŽAVANJA GODIŠNJICE UNIVERZITETA


Svoju 46. godišnjicu Univerzitet u Tuzli obilježit će nizom naučnih, kulturnih, umjetničkih i sportskih događaja u periodu od 08.12. do 22.12.2022. godine.

Opširnije

01.12.2022.

OBAVIJEST O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA CERTIFIKACIJU POLJOPRIVREDNOG SAVJETODAVCA


Obavještavaju se kandidati – polaznici Programa teoretske i praktične obuke za certifikaciju poljoprivrednog savjetodavca koji su ispunili uslov iz člana 18. stav (5) Zakona o…

Opširnije


Obavještenja

Oglasna ploča za studente

NAŠA DOSTIGNUĆA

Istitucija sa znanjem i tradicijom sa kvalitetnim, svjetski priznatim diplomama koje studentima omogućavaju zaposlenje u evropskom prostoru.

Godina rada
Diplomiranih studenata
Magistara
Doktora nauka

Naučno stručni časopis za hemiju i tehnologiju Tehnološkog fakulteta