Novosti

20.09.2018.

Objava za produžetak roka za podnošenje prijava na konkurse za upis studenata na drugi i treći ciklus studija na fakultete/akademiju…


Na osnovu odluka Senata broj: 03-4783-1.1/18 i 03-4783-1.2/18 od 06.09.2018. godine UNIVERZITET U TUZLI objavljuje Rok za podnošenje prijava na Konkurse za upis studenata na…

Opširnije

18.09.2018.

Privremena rang lista kandidata za upis prvog ciklusa studija u trećem upisnom roku na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzlu u…


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET Tuzla, 18.09.2018. godine. Privremena rang lista kandidata za upis prvog ciklusa studija u trećem upisnom roku na Tehnološkom fakultetu Univerziteta…

Opširnije

14.09.2018.

Obavještenje o odbrani projekta doktorske disertacije doktoranta Ervina Karića, MA, viši asistent


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET III ciklus studija- doktorski studij Tuzla, 14.09.2018. godine OBAVJEŠTENJE o odbrani projekta doktorske disertacije Odbrana projekta doktorske disertacije doktoranta Ervina…

Opširnije

14.09.2018.

Obavještenje o odbrani projekta doktorske disertacije doktoranta Nedima Hodžića, dipl.ing.teh.


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET III ciklus studija- doktorski studij Tuzla, 14.09.2018. godine OBAVJEŠTENJE o odbrani projekta doktorske disertacije Odbrana projekta doktorske disertacije doktoranta Nedima…

Opširnije

14.09.2018.

Obavještenje o odbrani projekta doktorske disertacije doktoranta Selme Osmić, MA, asistent


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET III ciklus studija- doktorski studij Tuzla, 14.09.2018. godine OBAVJEŠTENJE o odbrani projekta doktorske disertacije Odbrana projekta doktorske disertacije doktoranta Selme…

Opširnije

14.09.2018.

Spisak kandidata i uputstvo o polaganju prijemnog ispita za kandidate koji su se na III upisnom roku prijavili na Konkurs…


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET Tuzla, 14.09.2018.godine Spisak kandidata koji 18.09.2018. godine polažu prijemni ispit za upis u prvu godinu studija Uputstvo o polaganju prijemnog…

Opširnije


Obavještenja

Oglasna ploča za studente

NAŠA DOSTIGNUĆA

Istitucija sa znanjem i tradicijom sa kvalitetnim, svjetski priznatim diplomama koje studentima omogućavaju zaposlenje u evropskom prostoru.

Godina rada
Diplomiranih studenata
Magistara
Doktora nauka

Naučno stručni časopis za hemiju i tehnologiju Tehnološkog fakulteta