UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
III ciklus studija- doktorski studij
Tuzla, 15.09.2017. godine
 
OBAVJEŠTENJE
o odbrani projekta doktorske disertacije
 
Odbrana projekta doktorske disertacije doktoranta Mandra (Jusuf) Muamera, dr.vet.med., pod naslovom: „Uticaj primjene pileće masti na oksidativni status lipida u barenim kobasicama od pilećeg mesa'', održat će se 22.09.2017. godine sa početkom u 12 sati u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 
Odbrana projekta će se održati pred Komisijom u sastavu:
 
  1. Dr.sc. Selma Čorbo, redovni profesor za nastavni predmet „Tehnologija ulja i masti“ sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ,
 
  1. Dr.sc. Ramzija Cvrk, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Prehrambena tehnologija“ sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,
 
  1. Dr.sc. Vladimir Tomović, vanredni profesor za oblast Prehrambeno inženjerstvo/uža oblast: „Tehnologija proizvodnje i prerade mesa“ sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
 
 
                                         Voditelj III ciklusa studija- doktorskog studija
                                    Dr.sc. Vahida Selimbašić, red.prof.