UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Broj: 02/9-3869-14/17.
Tuzla, 01.06.2017. godine

               

Na osnovu člana 247. stav (6) Statuta JU Univerzitet u Tuzli, na prijedlog Komisije za pripremanje prijedloga za izbor, Naučno – nastavno vijeće Tehnološkog fakulteta, na IX (devetoj) redovnoj sjednici održanoj 01.06.2017. godine,  donijelo je

ODLUKU

o određivanju pristupnog predavanja

Član 1.

Utvrđuje se tema pristupnog predavanja pod nazivom: "Hidroponski uzgoj paradajza" koju je dužan  održati dr. sc. Midhat Glavić, kandidat za izbor u sva naučno-nastavna zvanja za užu naučnu oblast: “Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, po Konkursu koji je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i web stranici Univerziteta u Tuzli dana 14.04.2014. godine.

Član 2.

Pristupno predavanje će se održati dana 15.06.2017. godine u 12 sati u sali za sjednice Tehnološkog fakulteta pred Komisijom za pripremanje predloga za izbor i studentima Tehnološkog fakulteta, te studentima  koji pohađaju studijski program „Agronomija“  na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a pristupno predavanje će se oglasiti na Oglasnoj ploči Fakulteta.

 

Dostaviti:
1x Oglasna ploča
1x Evidencija NNV-a

                                            Predsjedavajuća NNV-a

                                         Dr. sc. Vahida Selimbašić, redovni profesor