UNIVERZITET  U  TUZLI
TEHNOLOŠKI  FAKULTET
TUZLA, 12.01.2018.GODINE
 
O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E
 
OVJERA  ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA
U AKADEMSKOJ 2017/2018. godini
 
   ZA  OVJERU ZIMSKOG I UPIS  LJETNOG SEMESTRA  POTREBNO JE:
 

1. INDEKS SA PRIKUPLJENIM POTPISIMA

2. SEMESTRALNI LIST  x 2
SEMESTRALNI LIST OVJERE ZIMSKOG SEMESTRA POPUNITI SA OBJE STRANE
SEMESTRALNI LIST UPISA LJETNOG SEMESTRA POPUNITI SA PREDNJE STRANE
 
3. UPLATNICA ( prvi originalni primjerak )
 
REDOVNI STUDENTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA TK PLAĆAJU:
100,00 KM  NA BIJELU UPLATNICU
REDOVNI STUDENTI SA POVLASTICOM ( NDB, RVI, ŠEH.POR ) PLAĆAJU 50,00 KM
REDOVNI STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU PLAĆAJU 100 KM I NEMAJU PRAVA NA POVLASTICU
PRI PLAĆANJU OD 50%
 
REDOVNI STUDENTI KOJI SE SAMI FINANSIRAJU  (SVP) PLAĆAJU:
750,00 KM NA ZELENU UPLATNICU
STUDENTI SA POVLASTICOM ( NDB, RVI, ŠEH.POR ) PLAĆAJU 375,00 KM
STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU PLAĆAJU 100 KM I NEMAJU PRAVA NA POVLASTICU
PRI PLAĆANJU OD 50%
 
POPUST PRI PLAĆANJU IMAJU STUDENTI SA TUZLANSKOG KANTONA koji pripadaju nekoj od kategorija sa povlasticom pri plaćanju ( djeca RVI, djeca šehida, djeca poginulih boraca, djeca demobilisanih boraca koji se nalaze na evidenciji zavoda za zapošljavanje, dobitnici zlatnog ljiljana ).
Napomena: Studenti iz kategorije nezaposlenih demobilisanih boraca koji su pri upisu u zimski semestar predali gore navedene potvrde, pri upisu u ljetni semestar predaju samo potvrdu iz evidencije Zavoda za zapošljavanje. Studenti iz ostalih kategorija koji su potvrde predali pri upisu zimskog semestra nisu dužni ponovo predati potvrde.
 
OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA
VRŠIT ĆE SE
OD 15.01.2018. DO 26.01.2018. GODINE