UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 02.03.2018. godine
 
 
OBAVIJEST
O PREDAJI PRIJAVA ISPITA
ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2017/18.GODINE
 
STUDENTI KOJI SU PRVI PUTA UPISALI STUDIJSKU GODINU ( I, II, III i IV GODINA):
PREDAJU PRIJAVE ZA PREDMETE IZ LJETNOG SEMESTRA GODINE KOJU SLUŠAJU KAO I PRIJAVE PREDMETA LJETNOG SEMESTRA PRENESENE IZ PREDHODNIH GODINA.
 
STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU STUDIJSKU GODINU ( I , II, III i IV GODINA):
PREDAJU PRIJAVE ZA NEPOLOŽENE  PREDMETE LJETNOG SEMESTRA SA DOKAZOM O UPLATI ISPITA!
PRILIKOM UPLATE U IZNOSU OD 30.00 KM NA UPLATNICI NAZNAČITI  O KOJEM ISPITU SE RADI, ODNOSNO ZA KOJI ISPIT SE PLAĆA NAKNADA  ( SVRHA DOZNAKE ).
 
UPLATNICA ZA NAKNADU POLAGANJA ISPITA KUPUJE SE U SKRIPTARNICI  NA TEHNOLOŠKOM FAKULTETU.
       
STUDENTI PREDAJU PRIJAVE ZA ISPITE U PERIODU
 
OD 05.03.2018. GODINE DO 16.03.2018. GODINE
 
PRIJAVE POPUNITI PO POKRIVENOSTI NASTAVE KOJA SE NALAZI NA OGLASNOJ PLOČI
 
STUDENTI KOJI BLAGOVREMENO NE PREDAJU PRIJAVE NEĆE MOĆI BEZ OVJERENE PRIJAVE PRISTUPITI ISPITU
 
 
                                                                                                                                         STUDENTSKA SLUŽBA