Aktuelnosti

Nakon višemjesečnog rada i velikih napora  kolega koji su angažirani u Laboratoriju za analizu otpadnih voda Tehnološkog fakulteta na ispunjavanju svih zahtjeva koji su postavljeni od strane Instituta za akreditiranje BiH - BATA, odobrena je akreditacija našeg laboratorija  prema ISO 17025. Ovim smo postali prva laboratorija na Univerzitetu u Tuzli sa ovim vidom akreditacije. Upućujemo č ...

Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, već više od deset godina, participira u radu BAS/TC 43 - Komiteta za hranu Instituta za standardizaciju BiH. Predstavnik ispred fakulteta od 2004. godine je prof. dr. Midhat Jašić. Područje rada Komiteta BAS/TC 43 je priprema standarda za poljoprivredn ...

Profesor Midhat Jašić dobitnik povelje Prehrambeno-tehnološkog fakulteta,   Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku U srijedu 15.06.2016. u Osijeku je održana svečana akademija povodom 45. obljetnice postojanja i rada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, Sveučilišta Josip Juraj Stros ...

Danas je na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, sa početkom u 12 sati održana naučno-stručna radionica u okviru projekta pod nazivom „Razvijanje novih materijala na bazi TiO2“. Prof. dr. Zoran Iličković, prodekan za Naučno-istraživački rad Tehnološkog fakulteta, je istakao važnost i znač ...

Studenti III godine Tehnološkog fakulteta, odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologije su u srijedu 08.06.2016. posjetili pogone za preradu plastike u Gračanici. Naši domaćini su bile renomirane firme iz ove oblasti i to: Plamingo d.o.o., Plastex d.o.o.  te  Fragmat Izolirka d.o.o.. Studenti ...