Aktuelnosti

Studenti IV godine Tehnološkog fakulteta, odsjek Prehrambena tehnologija, predvođeni Prof. Dr. Dijanom Miličević, Prof. Dr. Gordanom Avdićem i Doc. Dr. Amrom Bratovčić, su 05.05.2017. posjetili pogone firmi Jami d.o.o. Tešanj, AS GROUP Jelah, Dukat d.o.o. mlin i pekara Jelah – Tešanj. Također, studenti su se 30.05.2017. upoznali sa proizvodnjom u pogonima "Majevica" d.d., Tvornica "Cor ...

Studenti III i IV godine Tehnološkog fakulteta, sa odsjeka Inženjerstvo zaštite okoline, 25.04. i 26.04. 2017. godine obavili su terensku nastavu predvođeni sljedećim akademskim osobljem: Dr. sc. Franc Andrejaš,  vanredni profesor, Dr. sc. Vedran Stuhli, docent, Mirnesa Zohorović, MA, viši ...

NNV Tehnološkog fakulteta je na svojoj sjednici od 27.02.2017. za novu dekanicu izabralo prof.dr. Vahidu Selimbašić. Izbor dekanice Selimbašić je potvrdio i Rektor Univerziteta u Tuzli, prof.dr Samir Nurić. Dekanica Selimbašić je za svoje najbliže saradnike izabrala, a NNV fakulteta glasanj ...

  Federalna ministrica obrazovanja i nauke/znanosti prof.dr. Elvira Dilberović uručila je u utorak, 13.12.2016. godine, na prigodnoj svečanosti u Mostaru, najboljim studentima sa sva 73 javna fakulteta u Federaciji Bosne i Hercegovine zaslužena priznanja i jednokratne novčane nagrade za izv ...