4. NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJ SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM "OKOLIŠNI POTENCIJALI, ODRŽIVI RAZVOJ I PROIZVODNJA HRANE". Tuzla, 12-13 Novembar, 2015. godine.