UNIVERZITET U TUZLI

TEHNOLOŠKI FAKULTET

II ( DRUGI ) CIKLUS STUDIJA

TUZLA,30.06.2016.GODINE

O B A V I J E S T

 

O OVJERI DRUGOG SEMESTRA NA II ( DRUGOM ) CIKLUS STUDIJA AKADEMSKE 2015/16. GODINE VRŠIT ĆE SE

 

OD 04.07.2016. GODINE DO 08.07.2016. GODINE

 

ZA OVJERU DRUGOG ( II ) SEMESTRA POTREBNO JE:

 

  • POPUNJEN  INDEKS SA PREDMETIMA PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU I POTPISIMA PREDMETNIH NASTAVNIKA

 

  • SEMESTRALNI  LIST  X 1

 

                                                                                                                       STUDENTSKA SLUŽBA