UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
II ( DRUGI ) CIKLUS STUDIJA
TUZLA,06.02.2017.GODINE
 
 
O B A V I J E S T
 
OVJERA  I ( PRVOG ) I  UPIS II ( DRUGOG ) SEMESTRA NA DRUGOM CIKLUS STUDIJA AKADEMSKE  2016/17. GODINE VRŠIT ĆE SE
 
OD 07.02.2017.  DO  20.02.2017. GODINE
 
ZA OVJERU ZIMSKOG ( I ) I UPIS LJETNOG ( II ) SEMESTRA POTREBNO JE:
 
 • POPUNJEN INDEKS SA PREDMETIMA PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU I POTPISIMA PREDMETNIH NASTAVNIKA ( Podatke o broju sati i ECTS za studente II ciklusa studija ak. 2016/17, godine možete preuzeti ovdje )
 
 • SEMESTRALNI  LIST  X 2
 
 • UPLATNICA ( 1.200,00 KM )
 
 • Svrha doznake: Uplata za II semestar drugog ciklusa studija akademske 2016/17.godine.
 • Primalac: Budžet TK, Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet.
 • Račun primaoca: 1321000256000080
 • Iznos: 1.200,00KM
 • Vrsta prihoda: 722631
 • Općina: 094
 • Budžetska organizacija: 2404001
 • Poziv na broj: 7035000000
 
                                                                                                                                   STUDENTSKA SLUŽBA