UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
II ( DRUGI ) CIKLUS STUDIJA
TUZLA,12.06.2016.GODINE
 
O B A V I J E S T
 
OVJERA DRUGOG SEMESTRA NA  II ( DRUGOM ) CIKLUS STUDIJA AKADEMSKE 2016/17. GODINE VRŠIT ĆE SE
 
od 19.06.  do  23.06.2017. GODINE
 
ZA OVJERU DRUGOG ( II ) SEMESTRA POTREBNO JE:
 
  • POPUNJEN  INDEKS SA PREDMETIMA PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU I POTPISIMA PREDMETNIH NASTAVNIKA ( pokrivenost preuzeti ovdje )
 
  • SEMESTRALNI  LIST  X 1
 
                                                                                                                              STUDENTSKA SLUŽBA