UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
II ( DRUGI ) CIKLUS STUDIJA
TUZLA,24.01.2018.GODINE
 
O  B  A  V  I  J  E  S  T
 
O OVJERI  I ( PRVOG ) I  UPISU II ( DRUGOG ) SEMESTRA NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA AKADEMSKE 2017/18. GODINE VRŠIT ĆE SE
 
OD 29.01.DO 09.02.2018. GODINE
 
ZA OVJERU ZIMSKOG ( I ) I UPIS LJETNOG ( II ) SEMESTRA POTREBNO JE:
 
 • POPUNJEN INDEKS SA PREDMETIMA PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU I POTPISIMA PREDMETNIH NASTAVNIKA (Podatke o broju sati i ECTS za studente II ciklusa studija u ak. 2017/18, godini možete preuzeti ovdje)
 
 • SEMESTRALNI  LIST  X 2
 
 • UPLATNICA ( 1.200,00 KM )
 
 • Svrha doznake: Uplata za II semestar drugog ciklusa studija akademske 2017/18.godine.
 • Primalac: Budžet TK, Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet.
 • Račun primaoca: 1321000256000080
 • Iznos: 1.200,00KM
 • Vrsta prihoda: 722631
 • Općina: 094
 • Budžetska organizacija: 2404001
 • Poziv na broj: 7035000000
 
 
 
                                                                                                                             STUDENTSKA SLUŽBA