Rezultate popravnog ispita iz predmeta Fizikalna hemija i reologija polimera od 10.02.2017. godine možete preuzeti ovdje