UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ
Tuzla, 24.11.2016.godine
O B A V I J E S T
 
UPIS TREĆEG SEMESTRA NA  III CIKLUSU STUDIJA NA TEHNOLOŠKOM FAKULTETU VRŠIT ĆE SE U PERIODU
 
OD 28.11.2016. GODINE DO 02.12.2016. GODINE
 
  ZA  TREĆEG ( III ) SEMESTRA POTREBNO JE:
 
  • INDEKS
  • UPISNI LIST
  • SEMESTRALNI  LIST  X 1
  • OBRAZAC ŠV-20 X2
  • UPLATNICA  - 2.400,00 KM  
 
UPLATE VRŠITI NA RAČUN KAKO SLIJEDI:
 
Svrha doznake: Uplata za upis trećeg semestra -  treći ciklus studija ( sa naznakom studijskog programa )
Primatelj: Budžet TK Univerzitet u Tuzli
Žiro račun: 1321000256000080
Iznos: 2.400KM
Vrsta prihoda: 722631
Budžetska organizacija: 2404001
Općina: 094
Pozviv na broj: 7038000000
 
                                                                                                                                       STUDENTSKA SLUŽBA