UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
ZAJEDNIČKI DOKTORSKI  STUDIJ IZ PRIMJENJENE HEMIJE ( III CIKLUS STUDIJA )
 
22.03.2017 GODINE
 
RASPORED ISPITA ZA APRILSKI ROK AKADEMSKE 2016/2017. GODINE

 

 NAZIV PREDMETA
 TERMIN I MJESTO POLAGANJA ISPITA
Savremene metode karakterizacije materijala
10.04.2017.godine 15 sati
Kancelarija predmetnog nastavnika
Strategija organskih sinteza
13.04.2017 godine 15 sati
Kancelarija predmetnog nastavnika
Sinteza, identifikacija i primjena neorganskih spojeva
17.04.2017.godine,15 sati
Kancelarija predmetnog nastavnika
Uzorkovanje i priprema uzorka  (izborni)
19.04.2017 godine, 15 sati
Kancelarija predmetnog nastavnika
Heterocikli-bioaktivni spojevi (izborni)
21.04.2017.godine 15 sati
Kancelarija prdmetnog nastavnika
Eko - prihvatljivi inhibitori korozije(izborni)
21.04.2017 godine 15 sati
Kancelarija predmetnog nastavnika
Bio i nanosenzori - moderni pristup u liječenju i medicinskoj dijagnostici (izborni)
19.04 2017 godine, 15 sati
Kancelarija predmtnog nastavnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                                             Voditelj doktorskog studija

                                                                                                                          Dr.sc. Amra Odobašić,vanr.prof.