Uređaj je namijenjen za odvajanje dviju faza prema njihovim različitim specifičnim težinama sa djelomičnim naglaskom na separacije vrhnja iz mlijeka. Moguća je separacija do 125 l mlijeka/h.