LactoStar 3510 – analizator sastojaka mlijeka se koristi za određivanje mliječne masti u mlijeku, određivanje proteina u mlijeku, određivanje minerala (pepela) u mlijeku, određivanje laktoze određivanje bezmasne suhe tvari.