Može se koristiti za pripremu uzoraka u cilju određivanja mliječne masti u mlijeku i mliječnim proizvodima.