Namjena uređaja je za laboratorijsku proizvodnju i razdvajanje krutih dijelova plodova tečnih i polutečnih masa, dezintegraciju različitih mekih biljnih tkiva, te u proizvodnji sirovog voćnog soka, matičnog soka, kaša i sličnih proizvoda. Može se koristiti u pripremama biljnih tkiva za ekstrakciju pojedinih komponenti u procesima dobijanja tinktura, otopina i sl.