Fotometrijsko očitavanje za ELISA /EIA metode. Test ELISA. Za odredjivanje Chloramfhenicola, Ochratoxin-a, Aflatoxina.