Uređaj je namijenjen za temperiranje i zagrijavanje uzoraka, odvijanje toplinskih reakcija prilikom određivanja nekih komponenti prehrambenih proizvoda i sl.