...

Mikroskopiranje različitih vrsta uzoraka: bioloških, određivanje morfologije uzorka, veličina čestica, pronalaženje, identifikacija i izučavanje mikroskopskih živih vrsta ...

  Karakterizacija različitih tečnih i čvrstih uzoraka u kojima su prisutne određene funkcionalne grupe. ...

Kotao je predviđen za nekomercijalnu proizvodnju alkohola iz voćnih sirovina. ...

Odstranivanje različitih rastvarača sa različitim temperaturama vrelišta. ...