Koristi se za blago i snažno miješanje različitih uzoraka pri različitim temperaturama. ...

Za sušenje različitih uzoraka pri raznim temperaturama. ...

Pogodan za širok raspon primjena u edukaciji, kontroli kvalitete, zaštiti okoliša i kliničkim analizama. Mjeri apsorpciju, % transmitancije i koncentraciju. ...

Za rutinske UV/VIS aplikacije, uključujući analize tekućine, farmakopeje i regulatorne testove. Za praćenje kinetike hemijskih reakcija. ...

Prenosni refraktometar namjenjen za mjerenje šećera. Mjeri indeks loma da bi odredili % Brix topljivih šećera. ...