Koristi se za ispitivanje produkata destilacije, za određivanje procenta alkohola u vodenim rastvorima, u industriji voćnih sokova, za analizu mlijeka, meda i drugih prehrambenih proizvoda. ...

Moguće određivanje pH u tečnim uzorcima i selektivno određivanje iona sa odgovarajućom elektrodom. Mjerenja je moguće izvoditi u mutnim i viskoznim rastvorima, mjerenja su vrlo precizna i rezultati su reproducibilni. ...

Metoda prikladna za analizu mnogih metala (više od 62 različita metala u otopini) i nekoliko nemetala. Upotrebljava se za rutinske analize višekomponentnih uzoraka kao i za analize voda (prirodnih i otpadnih), analizu hrane, vina, ulja, tekstila, krvi i urina, tla, legura i mnoge druge analize. ...

Mjerenje kiselosti uzoraka, tj. određivanje pH. Koristi se za tečne i polutečne uzorke. ...

Analiza spojeva koji apsorbiraju u vidljivom području, mjerenjem ekstinkcije, transmitancije i koncentracije ...