Ervin Karić, viši asistent

Predmeti:
Hemijsko inženjerska kinetika, Reakcijsko inženjerstvo, Toplinske i difuzione operacije, Bioreakcijski sistemi, Bioreaktori, Procesna integracija, Projektovanje tehnoloških procesa, Hemijski reaktori