Raspored apsolventskih i imatrikulantskih rokova ispita za ak.2015/2016. godinu možete preuzeti ovdje