UNIVERZITET U TUZLI

TEHNOLOŠKI FAKULTET

 

 

Odsjek

AGRONOMIJA

 

 

STUDIJSKI PROGRAMI I CIKLUSA

AGRONOMIJE

u primjeni od ak. 2016/17. godine

 

 

Usmjerenje  BILJNA PROIZVODNJA

 

Usmjerenje ANIMALNA PROIZVODNJA

 

 

 

Univerzitetska br.8, tel: 035 320 740 ; fax: 035 320 741 ; mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; www.tf.untz.ba

 

1. OPĆI DIO

 

1.1. Stručni i akademski nazivi i stepen koji se stiče završetkom I ciklusa

Završetkom studija I ciklusa student stiče akademski naziv Bachelor inženjer agronomije, smjer.............

 

1.2. Uslovi za upis na I ciklus studijskog programa Agronomija

Pravo učešća na Konkursu za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Pravo učešća na Konkursu imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom u četverogodišnjem trajanju, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz opće obrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj tehničkoj i srodnoj školi, o čemu prilažu odgovarajući dokaz.

Klasifikacija i izbor kandidata vrši se na osnovu rezultata prijemnog ispita i drugih kriterija u skladu sa procedurama koje utvrđuje Senat Univerziteta u Tuzli.

 

1.3. Naziv i ciljevi studijskog programa

Cilj studijskog programa Agronomije je obrazovanje studenata na prvom ciklusu u skladu sa potrebama i razvojem društva i savremenih trendova iz oblasti Agronomije. Studijski program na odsjeku Agronomija izvodi se kroz dva usmjerenja

  1. Biljna proizvodnja
  2. Animalna proizvodnja

 

1.4. Trajanje studija

I ciklus studija traje četiri (4) godine (8 semestara) i vrednuje se sa 240 ECTS bodova. Studij je koncipiran tako da su, prve dvije godine iste (zajedničke) za oba ponuđena usmjerenja.

 

1.5. Kompetencije i vještine koje se stiču kvalifikacijom (diplomom)

Bachelor inženjer agronomije bio bi osposobljen za:

  • tehničke i operativne poslove u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, 
  • praćenje, savjetovanje i upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom i poljoprivrednim resursima. 
  • stručni i naučni rad za unapređenje kvaliteta poljoprivredne proizvodnje,  kao i za rad u poljoprivrednom laboratoriju i drugim kontrolnim institucijama.
  • ispitivanje metoda uzgoja poljoprivrednih kultura i domaćih životinja, te za razvijanje postupaka kako bi se poboljšao njihov kvalitet i prinos.

 

1.6. Uslovi prelaska

Studentu Univerziteta se može omogućiti prelazak sa drugog srodnog studijskog programa na studijski program Agronomije pod uslovima i u postupku utvrđenim Pravilima studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli.

Studentu drugog univerziteta može se omogućiti prelazak na studijski program Agronomije pod uslovima i u postupku utvrđenim Pravilima studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli u skladu sa Listom srodnih/istorodnih akreditovanih studijskih programa.

Prelazak sa jednog studijskog programa na drugi bit će moguć samo uz saglasnost NNV-a uz obrazloženje razloga prelaska.

 

1.7. Način izvođenja studija

Studij je organizovan isključivo kao redovni.

 

  1. STRUČNI DIO

2.1. Plan studijskog programa I ciklusa studija

 

Plan studijskog programa za prve dvije godine je zajednički za oba usmjerenja  unutar odsjeka Agronomija.

 

Nastavni plan  za I i II godinu usmjerenja:

Biljna proizvodnja; Animalna proizvodnja

 

Tabela 1. Zajednički nastavni plan za I i II godinu I ciklusa studija Agronomije na  Univerziteta u Tuzli

I GODINA

Zimski semestar

Ljetni semestar

Naziv predmeta

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Primijenjeno računarstvo

2

0

1

3

 

 

 

 

Biološke osnove tla

3

0

2

6

 

 

 

 

Uvod u poljoprivrednu proizvodnju

3

0

0

5

 

 

 

 

Matematika

2

2

0

6

 

 

 

 

Opšta i neorganska hemija

4

1

2

7

 

 

 

 

Engleski I

1

0

1

3

 

 

 

 

Tjelesni i zdravstveni odgoj

0

0

1

 

 

 

 

 

 

 15

3

7

30

 

 

 

 

  Ukupno

25

 

 

 

 

 

 

Zoologija

 

 

 

 

3

0

2

5

Pedologija

 

 

 

 

3

0

2

5

Botanika

 

 

 

 

3

0

2

5

Osnove biljne i animalne proizvodnje

 

 

 

 

3

0

2

6

Fizika tla  

 

 

 

 

3

1

0

6

Engleski II

 

 

 

 

1

0

1

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

 

 

 

 

0

0

1

 

 

 

 

 

 

16

1

9

 

Ukupno

 

 

 

 

25

 30

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Zajednički nastavni plan za II godinu I ciklusa studija studija Agronomije  Univerziteta u Tuzli

II GODINA

Zimski semestar

Ljetni semestar

Predmet

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Mikrobiologija

3

0

2

6

 

 

 

 

Organska hemija

3

0

2

6

 

 

 

 

Uvod u ekološku poljoprivredu

3

0

2

6

 

 

 

 

Agrohemija

4

0

2

8

 

 

 

 

Tehnologije iskoristivosti obnovljivih izvora energije u poljoprivredi

2

0

1

4

 

 

 

 

 

15

0

9

 

 

 

 

 

Ukupno

24

30

 

 

 

 

 

Fizikalno - hemijske metode analize tla

 

 

 

 

3

0

2

6

Biohemija

 

 

 

 

3

0

2

6

Entomologija

 

 

 

 

3

0

1

5

Proizvodnja  organske hrane

 

 

 

 

3

0

1

5

Razvoj ruralnih područja

 

 

 

 

2

0

1

4

Akvakultura

 

 

 

 

2

0

1

4

Ukupno

 

 

 

 

16

0

8

30

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon završetka četvrtog semestra studenti se usmjeravaju na jedan od dva ponuđena usmjerenja.

Tabela 3.a.  Nastavni plan za  III godinu  I ciklusa studija studija Agronomije  Univerziteta u Tuzli,

Smjer : Animalna proizvodnja

III GODINA

Zimski semestar

Ljetni semestar

 

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Genetika sa molekularnom biologijom

2

0

2

5

 

 

 

 

Anatomija i fiziologija domacih zivotinja

2

0

2

5

 

 

 

 

Opšte stočarsvo

3

0

2

6

 

 

 

 

Poznavanje i tehnologija stočne hrane

3

0

2

6

 

 

 

 

Osnovna ishrana životinja

3

2

0

6

 

 

 

 

Stručni izborni predmet

2

0

1

3

 

 

 

 

 

15

0

11

 

 

 

 

 

Ukupno

26

31

 

 

 

 

Selekcija i oplemenjivanje u stočarstvu

 

 

 

 

3

0

2

6

Energetska iskoristivost biomase iz poljoprivrede

 

 

 

 

3

0

2

6

Tehnologija proizvodnje i prerade  mlijeka

 

 

 

 

4

0

2

8

Agrarna politika

 

 

 

 

2

0

0

3

Stručni izborni predmet

 

 

 

 

2

0

1

3

Stručna praksa

 

 

 

 

0

0

3

3

 

 

 

 

 

14

0

10

 

Ukupno

 

 

 

 

24

29

 

Tabela 3.b.  Stručni izborni  predmeti III godine, smjer Animalna proizvodnja

III godina

Zimski semester

Ljetni semester

Naziv izbornog predmeta

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Energetska efikasnost poljoprivredne proizvodnje

2

0

1

3

 

 

 

 

Zakonodavstvo u poljoprivredi

2

0

1

3

 

 

 

 

Sigurnost hrane

2

0

1

3

 

 

 

 

Mehanizacija u poljoprivredi

2

0

1

3

 

 

 

 

Ihtiologija  i bolesti riba

 

 

 

 

2

0

1

3

Osnove projektovanja u poljoprivredi

 

 

 

 

2

0

1

3

Tradicionalni animalni proizvodi

 

 

 

 

2

0

1

3

 

Napomena: Nakon treće godine dodiplomskog studija obavezna je stručna praksa.

Tabela 4.a.  Nastavni plan za  IV godinu I ciklusa studija studija Agronomije  Univerziteta u Tuzli,

Smjer : Animalna proizvodnja

IV GODINA

Zimski semestar

Ljetni semestar

Naziv predmeta

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Ishrana preživara i nepreživara

4

2

0

8

 

 

 

 

Specijalno stočarstvo

3

0

2

6

 

 

 

 

Peradarstvo

3

0

2

6

 

 

 

 

Zoohigijena

3

0

2

6

 

 

 

 

Stručni izborni predmet

2

0

1

3

 

 

 

 

 

15

0

9

 

 

 

 

 

Ukupno

24

29

 

 

 

 

 

Govedarstvo

 

 

 

 

3

0

2

6

Poremečaji u reprodukciji

 

 

 

 

3

0

2

6

Zadrugarstvo

 

 

 

 

2

0

2

5

Tehnologija  animalnih proizvoda 

 

 

 

 

3

0

2

6

Otpadne materije poljoprivredne proizvodnje  

 

 

 

 

2

0

1

3

Stručni izborni predmet

 

 

 

 

2

0

1

3

Završni rad

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

15

0

10

 

Ukupno

 

 

 

 

25

31

 

 Tabela 4.b.  Stručni izborni  predmeti IV godine, smjer Animalna proizvodnja

STRUČNI IZBORNI PREDMETI

Zimski semester

Ljetni semester

 

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Etologija životinja

2

0

1

3

 

 

 

 

Pčelarstvo

2

0

1

3

 

 

 

 

Ambalaža i pakovanje poljoprivrednih proizvoda

2

0

1

3

 

 

 

 

Troškovi i kalkulacije

2

1

0

3

 

 

 

 

Farmakologija u stočarstvu

 

 

 

 

2

0

1

3

Ovčarstvo i kozarstvo

 

 

 

 

2

0

1

3

Svinjogojstvo

 

 

 

 

2

0

1

3

Prerada pčelinjih proizvoda

 

 

 

 

2

0

1

3

 
Tabela 5.a.  Nastavni plan za  III godinu  I ciklusa studija studija Agronomije  Univerziteta u Tuzli,

Smjer : Biljna  proizvodnja

III GODINA

Zimski semestar

Ljetni semestar

Naziv predmeta

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Genetika sa molekularnom biologijom

2

0

2

5

 

 

 

 

Fiziologija i morfologija biljaka

3

0

2

6

 

 

 

 

Ratarstvo sa povrtlarstvom

3

0

2

6

 

 

 

 

Fitopatologija

2

0

2

5

 

 

 

 

Melioracije

2

0

2

5

 

 

 

 

Stručni izborni predmet

2

0

1

3

 

 

 

 

 

 14

0

11

 

 

 

 

 

Ukupno

25

30

 

 

 

 

 

Posliježetvena tehnologija

 

 

 

 

3

0

2

7

Opšte voćarstvo

 

 

 

 

3

0

2

7

Agrarna politika

 

 

 

 

2

0

0

3

Energetska  iskoristivost biomase iz poljoprivrede

 

 

 

 

3

0

2

7

Stručni izborni predmet

 

 

 

 

2

0

1

3

Stručna praksa

 

 

 

 

0

0

3

3

 

 

 

 

 

13

0

10

 

Ukupno

 

 

 

 

23

30

 

Tabela 5.b.Stručni izborni  predmeti III godine, smjer: Biljna proizvodnja

STRUČNI IZBORNI PREDMETI

Zimski semester

Ljetni semester

Predmet

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Zakonodavstvo u poljoprivredi

2

0

1

3

 

 

 

 

Adsorbensi i inhibitori na bio – osnovi

2

0

1

3

 

 

 

 

Ishrana bilja

2

0

1

3

 

 

 

 

Sigurnost hrane

2

0

1

3

 

 

 

 

Osnove hemijske analize poljoprivrednih proizvoda

 

 

 

 

2

0

1

3

Savjetodavna sluzba u poljoprivredi

 

 

 

 

2

0

1

3

Osnove projektovanja u poljoprivredi

 

 

 

 

2

0

1

3

Ljekovito i aromatično bilje

 

 

 

 

2

0

1

3

 

 Napomena: Nakon treće godine dodiplomskog studija obavezna je stručna praksa.

Tabela 6.a.  Nastavni plan za  IV godinu  I ciklusa studija Agronomije  Univerziteta uTuzli,

Smjer:  Biljna  proizvodnja

IV GODINA

Zimski semestar

Ljetni semestar

Naziv predmeta

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Oplemenjivanje biljaka

3

0

2

6

 

 

 

 

Specijalno voćarstvo

3

0

2

6

 

 

 

 

Uslovi skladištenja poljoprivrednih proizvoda

2

0

2

5

 

 

 

 

Proizvodnja povrća u zatvorenom prostoru

2

0

2

5

 

 

 

 

Zaštita bilja

3

0

2

6

 

 

 

 

Stručni izborni predmet

2

0

1

3

 

 

 

 

 

15

0

11

 

 

 

 

 

Ukupno

26

31

 

 

 

 

Tehnologija prerade biljaka

 

 

 

 

3

0

2

6

Rasadnička proizvodnja

 

 

 

 

3

0

2

6

Zagadjenje i zaštita tla

 

 

 

 

3

0

2

6

Zadrugarstvo

 

 

 

 

2

0

2

5

Stručni izborni predmet

 

 

 

 

2

0

1

3

Završni rad

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 13

 0

 9

 

Ukupno

 

 

 

 

22

29

 

Tabela 6.b.  Stručni  izborni predmeti IV godine, smjer: Biljna proizvodnja

IV GODINA

Zimski semester

Ljetni semester

Naziv predmeta

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Projektovanje i uredjenje vrtova

2

0

1

3

 

 

 

 

Hemija sredstava za zaštitu bilja

2

0

1

3

 

 

 

 

Ambalaža i pakovanje poljoprivrednih proizvoda

2

0

1

3

 

 

 

 

Gljivarstvo

2

0

1

3

 

 

 

 

Tradicionalni biljni proizvodi

 

 

 

 

2

0

1

3

Uzgoj jagodastog i bobičastog voća

 

 

 

 

2

0

1

3

Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka

 

 

 

 

2

0

1

3

 

Broj ponuđenih izbornih predmeta zavisit će od broja studenata na III odnosno IV godini,  a u skladu sa važećim standardima i normativima.

 

2.2. Uslovi upisa u naredni semestar

Za redovne studente je obavezno prisustvo svim vidovima nastave, uz vođenje evidencije na osnovu koje student, po odslušanom semestru dobija potpis od predmetnog nastavnika. Student može upisati naredni semestar nakon izvršenih obaveza iz prethodnog semestra po osnovu prisustva na predavanjima/vježbama, što dokazuje ovjerenim semestrom u Studentskoj službi Fakulteta. Student koji nije izvršio predviđene obaveze iz upisanih predmeta mora te predmete ponovo upisati u narednoj akademskoj godini.

Također, upis u narednu akademsku godinu je određen sa osvojeno/sakupljeno minimalno 50 ECTS bodova i obavljenu stručnu praksu prije upisa u VII semestar.

Upis u narednu godinu studija se stiče i ostvarivanjem ECTS bodova za predmete iz prethodne godine. Student narednu godinu može upisati sa maksimalno 10 ECTS bodova ili najviše 2 (dva) predmeta prenesena iz prethodne akademske godine, ukoliko zajedno nose više od 10 (deset) ECTS bodova, shodno odredbama Statuta Univerziteta u Tuzli.

2.3. Provjera znanja

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje kontinuirano tokom semestra. Pri tome se vrednuje prisustvo i aktivno sudjelovanje u nastavi i vježbama, pripremi i prezentaciji seminarskog rada, parcijalni ispiti i završni ispit (pismeni i/ili usmeni). Rezultati provjere znanja su dostupni i transparentni studentu tokom cijelog semestra. Preciznije metode provjere znanja date su u opisima predmeta (silabusima).

2.4. Kriteriji provjere znanja

Kriteriji provjere znanja se primjenjuju na sve predmete. Konačni uspjeh studenta na pojedinačnim predmetima izražava se brojnom, opisnom ili slovnom ocjenom, kako slijedi:

 

Ocjena

Opisno

Slovno

Bodovi

5 (pet)

Ne zadovoljava

F

0-53

6 (šest)

Dovoljan

E

54-63

7 (sedam)

Dobar

D

64-73

8 (osam)

Vrlodobar

C

74-83

9 (devet)

Izvanredan

B

84-93

10 (deset)

Odličan

A

94-100

 

 

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita, a prema kvalitetu stečenih znanja i vještina, i sadrži maksimalno 100 poena.

2.4. Izrada završnog rada

Studij I ciklusa završava se polaganjem svih ispita, te izradom i javnom odbranom završnog rada. Završni rad u pravilu ne treba da bude isključivo stručno-teorijskog karaktera, nego istraživačkog iz oblasti usmjerenja studijskog programa. Student ima pravo na odobrenje teme za izradu završnog rada sticanjem statusa studenta IV godine I ciklusa. Završni rad se može predati na ocjenu i dalji postupak ukoliko je kandidat ostvario 237 ECTS bodova predviđenih za nastavne predmete i ukoliko je izvršio sve finansijske i druge obaveze utvrđene studijskim programom.