Aktuelnosti

Dana 27.09.2017. godine, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli koji zastupa Dr.sc. Vahida Selimbašić, redovni profesor, dekanica Fakulteta i Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac (GIKIL) koju zastupa gospodin Debasish Ganguly, generalni direktor, zaključili su Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti edukativnih, istraživačkih i naučnih djelatnosti.   Potpisivanju Sporazu ...

Na naučnoj konferenciji pod nazivom „20th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES'17)“ održanoj u periodu od 21 do 24.08.2017. godine u Tianjinu (Kina) predstavljeni su rezultati naučno-istraživačkog rada na međunarodnom ...

U petak, 30.06.2017. godine, od 11:00 sati u amfiteatru 1 Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Prof. Dr. S. Ranil Wickramasinghe (Ralph E. Martin Department of Chemical Engineering, University of Arkansas, USA) će održati predavanje pod nazivom "SELECTIVE MODIFICATION OF MEMBRANE PORE AND ...

Objavljen je naučni rad u časopisu „Energy“ kao rezultat istraživačkih aktivnosti u SCOPES projektu Ibrić N, Ahmetović E, Kravanja Z, Maréchal F, Kermani M. (2017). Simultaneous synthesis of non-isothermal water networks integrated with process streams. In Press, Accepted Manuscript. h ...

  U četvrtak, 22.06.2017. godine, od 9:00 do 11:00 sati u amfiteatru 1 Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Prof. Dr. Zdravko Kravanja sa Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru će održati predavanje iz oblasti Procesne integracije u industriji. Pozivaju se svi ...