Uncategorised

Studenti studijskog odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologije obavili su dvije stručne posjete Fabrici anhidrida maleinske kiseline (AMK) u okviru Global Ispat Koksne Industrije (GIKIL) d.o.o. Lukavac, i to:   10.04.2018. godine, studenti treće godine usmjerenja Hemijsko inženjerstvo i tehnologija, 11.04.2018. godine, studenti četvrte godine usmjerenja Hemija i inženjerstvo materi ...

  Drage naše buduće studentice i dragi naši budući studenti, znamo da ste u dilemi koji fakultet upisati nakon srednje škole. Pitate se koji je to fakultet koji zaista vrijedi upisati, završiti i raditi s tom diplomom. Jedan od naših velikih argumenata zašto upisati baš Tehnološk ...

  Dana 09.01.2018. godine, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli koji zastupa Dr.sc. Vahida Selimbašić, redovni profesor, Dekanica Fakulteta i Sisecam Soda Lukavac d.o.o. (SSL) koju zastupa gospodin Sefa Özincegedik, Generalni direktor, potpisali su Sporazum o međusobnoj saradnji u oblas ...

  STRUČNA POSJETA STUDENATA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA USMJERENJA HEMIJA I INŽENJERSTVO MATERIJALA Dana 14. Decembra 2017. godine studenti Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli Odsjeka Hemija i inženjerstvo materijala su bili u stručnoj posjeti zajedno sa predmetnim nastavnicima Dr.sc. ...

Na naučnoj konferenciji pod nazivom „20th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES'17)“ održanoj u periodu od 21 do 24.08.2017. godine u Tianjinu (Kina) predstavljeni su rezultati naučno-istraživačkog rada na međunarodnom ...