Aktuelnosti

  Povodom obilježavanja 58. godišnjice rada Tehnološkog fakulteta  Univerziteta u Tuzli ove godine Tehnološki fakultet je u saradnji sa Udruženjem Hemičara Tuzlanskog kantona organizovao 5. Međunarodni Simpozij pod nazivom „Okolišni potencijali, održivi razvoj i proizvodnja hrane“ OPORPH – 2017.  Dvodnevni Simpozij održan je pod motom: „Održivi razvoj danas je promjena koj ...

Dana 27.09.2017. godine, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli koji zastupa Dr.sc. Vahida Selimbašić, redovni profesor, dekanica Fakulteta i Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac (GIKIL) koju zastupa gospodin Debasish Ganguly, generalni direktor, zaključili su Sporazum o međusobnoj s ...

Objavljen je naučni rad u časopisu „Energy“ kao rezultat istraživačkih aktivnosti u SCOPES projektu Ibrić N, Ahmetović E, Kravanja Z, Maréchal F, Kermani M. (2017). Simultaneous synthesis of non-isothermal water networks integrated with process streams. In Press, Accepted Manuscript. h ...

Na naučnoj konferenciji pod nazivom „20th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES'17)“ održanoj u periodu od 21 do 24.08.2017. godine u Tianjinu (Kina) predstavljeni su rezultati naučno-istraživačkog rada na međunarodnom ...

U petak, 30.06.2017. godine, od 11:00 sati u amfiteatru 1 Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Prof. Dr. S. Ranil Wickramasinghe (Ralph E. Martin Department of Chemical Engineering, University of Arkansas, USA) će održati predavanje pod nazivom "SELECTIVE MODIFICATION OF MEMBRANE PORE AND ...