Aktuelnosti

    UNIVERZITET U TUZLI Br: 01/2-5018/17 Tuzla, 14.07.2017   Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja potpisalo je sa Univerzitetom u Tuzli Ugovor o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, na osnovu kojeg  Univerzitet u Tuzli raspisuje   INTERNI PO ...

Objavljen je naučni rad u časopisu „Energy“ kao rezultat istraživačkih aktivnosti u SCOPES projektu Ibrić N, Ahmetović E, Kravanja Z, Maréchal F, Kermani M. (2017). Simultaneous synthesis of non-isothermal water networks integrated with process streams. In Press, Accepted Manuscript. h ...

U petak, 30.06.2017. godine, od 11:00 sati u amfiteatru 1 Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Prof. Dr. S. Ranil Wickramasinghe (Ralph E. Martin Department of Chemical Engineering, University of Arkansas, USA) će održati predavanje pod nazivom "SELECTIVE MODIFICATION OF MEMBRANE PORE AND ...

  OBAVJEŠTENJE U okviru 22. Ljetnog Univerziteta u Tuzli Tehnološki fakultet organizira Seminar na temu: PRIMJENA KOMPJUTERSKO POTPOMOGNUTOG PROCESNOG INŽENJERSTVA ZA SMANJENJE POTROŠNJE VODE/ENERGIJE I GENERISANJA OTPADA U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA 04. jula 2017. godine od ...

  U četvrtak, 22.06.2017. godine, od 9:00 do 11:00 sati u amfiteatru 1 Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Prof. Dr. Zdravko Kravanja sa Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru će održati predavanje iz oblasti Procesne integracije u industriji. Pozivaju se svi ...