News & Events

Univerzitetska biblioteka je novoosnovana biblioteka koja postoji kao organizaciona jedinica Univerziteta u Tuzli. Savremeni zahtjevi visokog obrazovanja u sklopu Bolonjske deklaracije kao sto su: fleksibilnost, interdisciplinarnost, kreativnost i doživotno učenje su razlozi za njeno osnivanje. Proces integracije našeg Univerziteta doveo je do brojnih promjena u bibliotečkoj djelatnosti na Univerzitetu te joj dao mjesto koje joj pripada kako u smislu naučno-istraživačke i obrazovne djelatnosti Univerziteta, tako i s obzirom na zahtjev kojeg je formirala Agencija za razvoj visokog obrazovanja u BiH, kao jednom od kriterija eksterne evaluacije u procesu dobijanja akreditecije.

U posljednje vrijeme intenzivirane su aktivnosti oko unapređenja rada uposlenika u cilju pružanja što efikasnijih usluga korisnicima te omogućen pristup jedinstvenom bibliotečko-informacionom COBISS sistemu Bosne I Hercegovine čija smo punopravna članica. COBISS predstavlja organizacioni model povezivanja biblioteka u bibliotečko-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka COBIB i lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica.

Samim tim biblioteka Tehnološkog fakulteta je u mreži COBISS.Net. COBISS.Net je naziv mreže koja međusobno povezuje autonomne (nacionalne) bibliotečko-informacione sisteme COBISS različitih država u okruženju i njihove informacione sisteme o istraživačkoj delatnosti.  Obavljena je i obuka četiri uposlenika od kojih su svi dobili licencu za rad  i u toku su aktivnosti punjenja lokalne baze u COBISS sistemu.

Bibliloteka je organizirana na principu nekoliko dislociranih odjeljenja, tačnije 6 odjeljenja koja pružaju usluge svim studentima Univerziteta. Najstarije odjeljenje Univerzitetske biblioteke je na Tehnološkom fakultetu čije usluge najčešće koriste još 3 fakulteta (Farmaceutski fakultet, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet i Mašinski fakultet). Tehnološki fakultet u Tuzli osnovan je 1959.godine, kao prva visokoškolska institucija u Tuzli i kao prvi fakultet Univerziteta u Sarajevu, izvan Sarajeva.

Tehnološki fakultet u Tuzli je prva visokoškolska institucija u BiH koja je otvorila postdiplomski studij 1963. godine. Prva doktorska disertacija na Fakultetu odbranjena je 1962.godine i pohranjena u njegovu biblioteku. Zbog toga samim osnivanjem fakulteta osnovana je i njegova biblioteka, jer visokoškolske su biblioteke sastavni dio naučnonastavne i istraživačke infrastrukture, te svojim fondovima i uslugama doprinose razvoju nauke i pomažu unapređivanju odgojno-obrazovnog i naunočnoistraživačkog rada na univerzitetu. Nakon osnivanja Univerziteta u Tuzli, 1976.godine, Tehnološki fakultet počinje da djeluje u njegovom sastavu.

Fakultetska biblioteka i čitaonica raspolaže sa 70 sjedećih mjesta za studente i opremljena je određenim fondom knjiga-literature, koje su smještene u dvije zasebne prostorije ukupne površine 215 m2. Studentima je trenutno na raspolaganju oko 8500 hiljada naslova knjiga stručne literature koje se na police smještaju prema sistemu univerzalne decimalne kalisfikacije (UDK), te određeni broj časopisa, 3515 diplomskih, 190 magistarskih i 128 doktorskih radova. Prostor čitaonice pokriven je WI-Fi signalom i u toku je realizacija nabavke računara za studente.

Bibliotečki fond sa kojim je biblioteka Tehnološkog fakulteta raspolagala do osnivanja Univerzitetske biblioteke je zastario pa su u posljednje vrijeme intenzivirane aktivnosti u vezi sa nabavkom novih naslova putem projekata kao što su:

  • Javni Poziv od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, Sektora za visoko obrazovanje, projektom Pomoć bibliotekama visokoobrazovnih institucija u osiguranju dostupnosti udžbenika osnovne studentske literature za studijske programe u 2013. godini;
  • Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2014. godini – „Podrška radu biblioteka Univerziteta u Tuzli i njihovo uključivanje u bibliotečko-informacioni sistem“;
  • Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2015. godini – „Podrška radu biblioteka Univerziteta u Tuzli i njihovo uključivanje u bibliotečko-informacioni sistem“.

Broj studenata na Tehnološkom fakultetu i akademskog osoblja ukazuje na prijeku potrebu bogaćenja bibliotečkoga fonda i njegovoga osvežavanja aktuelnim naslovima kako bi se omogućio nesmetani razvoj naučne misli pri Univerzitetu. Nasa biblioteka je sve manje mjesto (lokacija), a sve više je proces. Biblioteka sve više postaje informacijska platforma  u umreženom društvu znanja. Ona obezbjeđuje pronalaženje, posuđivanje i upotrebu informacija. Ideja virtualnog univerziteta počiva na unapređenju elektroničkog učenja (e:Learning), pa su i naše visokoškolske biblioteke spremne da grade online servise i programe za udaljene korisnike. Biblioteka Tehnoloskog fakulteta sa fondom stručnih knjiga kojima raspolaze daje veliku potporu učenju, nastavi I istraživanju te je uključena i u formiranje Repozitorija Univerziteta u Tuzli (www.phaidra.untz.ba) u koji se pohranjuju doktorske disertacije (www.e-teze.untz.ba).

Ono što je veoma bitno je da naš fakultet i biblioteka ostvaruju saradnju i razmjenu časopisa vlastitog izdanja sa bibliotekom Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer iz Osijeka, Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci,  University Sts Cyril and Methodius Faculty of Technology and Metallurgy u Skoplju i sa Hrvatskim društvom kemijskih inženjera i tehnologa iz Zagreba (časopis Kemija u industriji).