Novosti

22.02.2022.

NAJAVA PREZENTACIJE STUDENTICE AJLE MANDALOVIĆ SA STUDIJSKOG ODSJEKA HEMIJSKO INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA O PROVEDENOM ZIMSKOM SEMESTRU NA UNIVERZITETU VALENCIJA U…


Studentica Ajla Mandalović sa studijskog odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologija provela je zimski semestar akademske 2021/2022. godine na Univerzitetu Valencija (Španija), fakultet „Escuela Técnica Superior de…

Opširnije

21.02.2022.

Opremljena kompjuterska laboratorija na Univerzitetu u Tuzli u sklopu INTERBA Erasmus+ projekta


U toku je realizacija Erasmus+ projekta pod nazivom „INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans (INTERBA)“, u kojem učestvuje…

Opširnije

16.02.2022.

Raspored predavanja za drugi/ljetni semesetar akademske 2021/2022. godine na II ciklusu studija


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET Tuzla, 16.02.2022. godine ____   Raspored predavanja za drugi/ljetni semetar u ak. 2021/2022. godini na drugom ciklusu studija možete preuzeti…

Opširnije

14.02.2022.

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar u ak. 2021/2022 godini (I ciklus studija)


UNIVERZITET U TUZLI Tehnološki fakultet   Tuzla, 14.02.2022.godine   Raspored predavanja  u ljetnom semestru na prvom ciklusu studija u akademskoj 2021/2022. godini možete preuzeti na linkovima ispod:  …

Opširnije

02.02.2022.

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra na II ciklusu studija u ak.2021/22. godini


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET II ( DRUGI ) CIKLUS STUDIJA TUZLA, 02.02.2022.GODINE O B A V I J E S T   OVJERA I…

Opširnije

01.02.2022.

GOSTOVANJE PROF. DR. ELVISA AHMETOVIĆA U EMISIJI PUTOKAZ RADIOTELEVIZIJE TUZLANSKOG KANTONA


Dr. sci. Elvis Ahmetović, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti hemijsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli je gostovao u emisiji Radiotelevizije Tuzlanskog kantona…

Opširnije


Obavještenja

Oglasna ploča za studente

NAŠA DOSTIGNUĆA

Istitucija sa znanjem i tradicijom sa kvalitetnim, svjetski priznatim diplomama koje studentima omogućavaju zaposlenje u evropskom prostoru.

Godina rada
Diplomiranih studenata
Magistara
Doktora nauka

Naučno stručni časopis za hemiju i tehnologiju Tehnološkog fakulteta