Novosti

12.01.2023.

Obavijest o radu skriptarnica Univerziteta u Tuzli


Univerzitet u Tuzli 12.01.2023. god. O B A V I J E S T   Obavještavaju se studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa…

Opširnije


09.01.2023.

NAŠ UVAŽENI KOLEGA SEMIR JAHIĆ ODRŽAO ZANIMLJIVO STRUČNO PREDAVANJE “IZAZOVI I ISKUSTVA HEMIJSKOG INŽENJERA/TEHNOLOGA U FIRMI INGRAM D.D. SREBRENIK


Dana 09.01.2023. godine naš uvaženi kolega Semir Jahić, bachelor inženjer hemijske tehnologije, (Inženjer za prizvodnju u firmi Ingram d.d. Srebrenik), održao je zanimljivo stručno predavanje…

Opširnije

06.01.2023.

Uspješno realizovane radionice i treninzi u okviru Erasmus+ projekta “INTERBA” na Univerzitetu u Tuzli


INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western BAlkans/ INTERBA Uspješno realizovane radionice i treninzi u okviru Erasmus+ projekta "INTERBA" na…

Opširnije

04.01.2023.

TERMIN STRUČNOG PREDAVANJA “IZAZOVI I ISKUSTVA HEMIJSKOG INŽENJERA/TEHNOLOGA U FIRMI INGRAM D.D. SREBRENIK”, NAŠEG UVAŽENOG KOLEGE SEMIRA JAHIĆA


Ranije najavljeno stručno predavanje „Izazovi i iskustva hemijskog inženjera/tehnologa u firmi Ingram d.d. Srebrenik“ našeg uvaženog kolege Semira Jahića, bachelor inženjer hemijske tehnologije, održat će…

Opširnije

31.12.2022.

Obavještenje o anketiranju studenata


Univerzitet u Tuzli obavještava studente da će se na osnovu Odluke Senata, broj: 03-7217-1-5/22 od 29.12.2022. godine, u periodu od 09.01.-13.01.2023. godine obaviti online anketiranje…

Opširnije


Obavještenja

Oglasna ploča za studente

NAŠA DOSTIGNUĆA

Istitucija sa znanjem i tradicijom sa kvalitetnim, svjetski priznatim diplomama koje studentima omogućavaju zaposlenje u evropskom prostoru.

Godina rada
Diplomiranih studenata
Magistara
Doktora nauka

Naučno stručni časopis za hemiju i tehnologiju Tehnološkog fakulteta