Novosti

02.09.2022.

Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove


Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje KONKURS za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja na području Tuzlanskog…

Opširnije

01.09.2022.

21.07.2022.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u ak. 2022/23. godini ( II UPISNI ROK )


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET TUZLA, 21.07.2022. godine   Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u ak.2022/23. godini možete preuzeti ovdje  PODNOŠENJE…

Opširnije

20.07.2022.

dr.sci. Edisa Papraćanin, sa saradnicima, u GIKIL-u je prezentovala rezultate istraživanja proizašle iz naučno-istraživačkog projekta pod nazivom “Ispitivanje mogućnosti kristalizacije…


Docentica Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, dr.sci. Edisa Papraćanin, sa saradnicima, u GIKIL-u je danas prezentovala rezultate istraživanja proizašle iz naučno-istraživačkog projekta pod nazivom "Ispitivanje…

Opširnije

01.07.2022.

Spisak kandidata i uputstvo o polaganju prijemnog ispita za kandidate koji su se u prvom upisnom roku prijavili na Konkurs…


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET Tuzla, 01.07.2022. godine Spisak kandidata koji 05.07.2022. godine polažu prijemni ispit za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na…

Opširnije

20.06.2022.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u ak. 2022/23. godini


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET TUZLA, 20.06.2022. godine   Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija  ak.2022/23. godini možete preuzeti ovdje  PRVI UPISNI ROK:…

Opširnije


Obavještenja

Oglasna ploča za studente

NAŠA DOSTIGNUĆA

Istitucija sa znanjem i tradicijom sa kvalitetnim, svjetski priznatim diplomama koje studentima omogućavaju zaposlenje u evropskom prostoru.

Godina rada
Diplomiranih studenata
Magistara
Doktora nauka

Naučno stručni časopis za hemiju i tehnologiju Tehnološkog fakulteta