Novosti

24.10.2022.

OBAVLJENA STRUČNA POSJETA STUDENATA ČETVRTE GODINE STUDIJSKOG ODSJEKA HEMIJSKO INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA U TERMOELEKTRANI TUZLA


Dana 21.10.2022. godine realizirana je stručna posjeta studenata četvrte godine studijskog odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologija u Termoelektrani Tuzla. Stručna posjeta je realizirana s ciljem…

Opširnije

18.10.2022.

POZIV NAŠIM STUDENTIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU STIPENDIJA NJEMAČKE PRIVREDE ZA ZEMLJE ZAPADNOG BALKAN


Program stipendija njemačke privrede (http://www.stipendienrogramm.org) omogućava studentima i mladim diplomantima da steknu svoje prvo radno iskustvo u vodećim njemačkim kompanijama u Njemačkoj. Kroz proteklih 19…

Opširnije

11.10.2022.

Posjeta agronoma zasadu vinove loze u Gornjoj Lipnici


Zasadi vinove loze imaju svoju tradiciju na podmajevičkim prostorima. Još od  srednjeg vijeka, pa i prije, na Majevici i njenim obroncima postojali su vinogradi čiji…

Opširnije

07.10.2022.

GIKIL – Konkurs za prijem pripravnika


Javni konkurs za prijem pripravnika radi stručnog osposobljavanja u trajanju od godinu dana - 2 izvršioca (PDF download)  

Opširnije

07.10.2022.

Konačna rang lista kandidata na trećem ciklusu studija na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2022/23. godini.


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET Tuzla, 07.10.2022. godine.   Konačnu rang listu kandidata za upis trećeg ciklusa studija na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u…

Opširnije

07.10.2022.

Konačna rang lista kandidata i obavijest o upisu na drugom ciklusu studija na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj…


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET Tuzla, 07.10.2022. godine.   Konačnu rang lista kandidata prijavljenih Konkursa za upis studenata na drugi ciklus studija na Tehnološkom fakultetu u…

Opširnije


Obavještenja

Oglasna ploča za studente

NAŠA DOSTIGNUĆA

Istitucija sa znanjem i tradicijom sa kvalitetnim, svjetski priznatim diplomama koje studentima omogućavaju zaposlenje u evropskom prostoru.

Godina rada
Diplomiranih studenata
Magistara
Doktora nauka

Naučno stručni časopis za hemiju i tehnologiju Tehnološkog fakulteta