Novosti

25.03.2021.

Rezultati saradnje kolega iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade objavljeni u časopisu Optimisation and Engineering


Rezultati naučno-istraživačke saradnje zaposlenika Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Bosna i Herzegovina), Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologiju Univerze v Mariboru (Slovenija), Carnegie Mellon University…

Opširnije

24.03.2021.

Otvorena pozicija asistenta/doktora nauka na naučnom projektu Tehničkog univerziteta u Grazu


Tehnički univerzitet u Grazu (Austrija) je uputio poziv zainteresovanim kandidatima koji su magistrirali iz područja hemijskog/procesnog inženjerstva, nauke o materijalima, tehničke hemije ili biorafinacije, za…

Opširnije

22.03.2021.

Raspored predavanja u ljetnom semesetru na III ciklusu studija u akademskoj 2020/2021. godini


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET Tuzla, 22.03.2021. godine ____   Raspored predavanja u ljetnom semetaru na trećem ciklusu studija u akademskoj 2020/2021. godine  možete preuzeti…

Opširnije

19.03.2021.

POSJETA STUDENATA ODSJEKA AGRONOMIJA PREDUZEĆU PLANT d.o.o. TUZLA


Dana 19. 03. 2021. godine, studenti Tehnološkog fakulteta - odsjek Agronomija su posjetili preduzeće PLANT d.o.o. Tuzla. Uz poštivanje epidemioloških mjera, posjetu je u sklopu…

Opširnije

12.03.2021.

POSJETA STUDENATA ODSJEKA AGRONOMIJA PREDUZEĆU ELISA BERRY BH U ŽIVINICAMA


Dana 11.03.2021. g., studenti odsjeka Agronomija našeg fakulteta su u okviru nastavnog predmeta „Uzgoj jagodastog i bobičastog voća“, zajedno sa profesorom Besimom Salkićem, posjetili „Elisa…

Opširnije

11.03.2021.

Prijava ispita za predmete ljetnog semestra prvog ciklusa studija u ak.2020/21. godini


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET Tuzla, 12.03.2021. godine   OBAVIJEST O PREDAJI PRIJAVA ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2020/21.GODINE   STUDENTI KOJI SU PRVI PUTA…

Opširnije


Obavještenja

Oglasna ploča za studente

NAŠA DOSTIGNUĆA

Istitucija sa znanjem i tradicijom sa kvalitetnim, svjetski priznatim diplomama koje studentima omogućavaju zaposlenje u evropskom prostoru.

Godina rada
Diplomiranih studenata
Magistara
Doktora nauka

Naučno stručni časopis za hemiju i tehnologiju Tehnološkog fakulteta