Novosti

20.04.2021.

Potpisan sporazumi o saradnji sa Metalurško-tehnološkim fakultetom Univerziteta u Zenici


Dekan Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, prof.dr. Sead Ćatić i dekan Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, prof.dr. Farzet Bikić, su u četvrtak, 8. aprila, 2021.…

Opširnije

06.04.2021.

Predstavljanje rezultata saradnje zaposlenika Tehnološkog fakulteta sa kolegama iz Slovenije i Sjedinjenih Američkih Država na PRES’21 konferenciji u Češkoj


Rezultati naučno-istraživačke saradnje zaposlenika Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina), Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologiju Univerze v Mariboru (Slovenija) i Carnegie Mellon…

Opširnije

25.03.2021.

Rezultati saradnje kolega iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade objavljeni u časopisu Optimisation and Engineering


Rezultati naučno-istraživačke saradnje zaposlenika Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Bosna i Herzegovina), Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologiju Univerze v Mariboru (Slovenija), Carnegie Mellon University…

Opširnije

24.03.2021.

Otvorena pozicija asistenta/doktora nauka na naučnom projektu Tehničkog univerziteta u Grazu


Tehnički univerzitet u Grazu (Austrija) je uputio poziv zainteresovanim kandidatima koji su magistrirali iz područja hemijskog/procesnog inženjerstva, nauke o materijalima, tehničke hemije ili biorafinacije, za…

Opširnije

22.03.2021.

Raspored predavanja u ljetnom semesetru na III ciklusu studija u akademskoj 2020/2021. godini


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET Tuzla, 22.03.2021. godine ____   Raspored predavanja u ljetnom semetaru na trećem ciklusu studija u akademskoj 2020/2021. godine  možete preuzeti…

Opširnije

19.03.2021.

POSJETA STUDENATA ODSJEKA AGRONOMIJA PREDUZEĆU PLANT d.o.o. TUZLA


Dana 19. 03. 2021. godine, studenti Tehnološkog fakulteta - odsjek Agronomija su posjetili preduzeće PLANT d.o.o. Tuzla. Uz poštivanje epidemioloških mjera, posjetu je u sklopu…

Opširnije


Obavještenja

Oglasna ploča za studente

NAŠA DOSTIGNUĆA

Istitucija sa znanjem i tradicijom sa kvalitetnim, svjetski priznatim diplomama koje studentima omogućavaju zaposlenje u evropskom prostoru.

Godina rada
Diplomiranih studenata
Magistara
Doktora nauka

Naučno stručni časopis za hemiju i tehnologiju Tehnološkog fakulteta