Novosti

23.05.2024.

NAJAVA STRUČNOG PREDAVANJA “IZAZOVI I ISKUSTVA HEMIJSKOG INŽENJERA/TEHNOLOGA U DR. HARTMANN CHEMIETECHNIK, VAIHINGEN/ENZ, NJEMAČKA”, NAŠEG UVAŽENOG KOLEGE MAHMUTA KITOVNICE


Serija stručnih predavanja naših kolega iz industrije pod naslovom „Izazovi i iskustva hemijskog inženjera/tehnologa u...“ se nastavlja. Sa zadovoljstvom pozivamo sve naše studente, asistente, laborante,…

Opširnije

23.05.2024.

STUDENTI ČETVRTE GODINE ODSJEKA AGRONOMIJAU POSJETI ISTOČNOJ BOSNI


Kraj ljetnog semestra kao i svoje posljednje studijsko putovanje, studenti četvrte godine odsjeka Agronomija, zajedno sa profesorom Besimom Salkićem i asistenticom Sedinom Hodžić, obilježili su…

Opširnije

23.05.2024.

Obavještenje o anketiranju studenata


Obavještenje o anketiranju studenata Univerzitet u Tuzli obavještava studente da će se na osnovu Odluke Senata, broj: 03-2795-1-9/24 od 22.05.2024. godine, u periodu od 27.05.-31.05.2024.…

Opširnije

21.05.2024.

Posjeta Pivari Tuzla


Dana 20.05.2024. godine studenti treće godine odsjeka Prehrambena tehnologija u pratnji asistentice Amele Kusur su, u okviru predmeta Tehnologija vrenja, posjetili Pivaru u Tuzli. Rukovodilac…

Opširnije

21.05.2024.

STUDENTI 3. GODINE STUDIJSKOG ODSJEKA HEMIJSKO INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA OBAVILI STRUČNU POSJETU FABRICI ZA ANHIDRID MALEINSKE KISELINE U OKVIRU KOMPANIJE…


U duhu dugogodišnje uspješne suradnje, dana 17.05.2024. godine realizirana je stručna posjeta studenata 3. godine studijskog odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologija Fabrici za proizvodnju anhidrida maleinske…

Opširnije

16.05.2024.

NAŠ UVAŽENI KOLEGA SAMIR SALKANOVIĆ ODRŽAO ZANIMLJIVO STRUČNO PREDAVANJE “IZAZOVI I ISKUSTVA HEMIJSKOG INŽENJERA/TEHNOLOGA U SOLANI D.D. TUZLA”


Dana 15.05.2024. godine naš uvaženi kolega Samir Salkanović, dipl ing. tehnologije, u punoj sali 57 Tehnološkog fakulteta održao je zanimljivo i nadahnuto stručno predavanje na…

Opširnije


Obavještenja

Oglasna ploča za studente

NAŠA DOSTIGNUĆA

Istitucija sa znanjem i tradicijom sa kvalitetnim, svjetski priznatim diplomama koje studentima omogućavaju zaposlenje u evropskom prostoru.

Godina rada
Diplomiranih studenata
Magistara
Doktora nauka

Naučno stručni časopis za hemiju i tehnologiju Tehnološkog fakulteta