Aktuelnosti

  Studenti III godine Tehnološkog fakulteta, odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologije, usmjerenje Hemija i inženjerstvo materijala, predvođeni prof.dr. Seadom Ćatićem i doc.dr. Indirom Šestan,  su u ponedeljak  07.11.2016 posjetili pogone firmi Plamingo d.o.o. i KOVAN METALNA INDUSTRIJA u Gračanici. Studenti su imali priliku da se upoznaju sa proizvodnim procesom u ovim renomirani ...

Nakon višemjesečnog rada i velikih napora  kolega koji su angažirani u Laboratoriju za analizu otpadnih voda Tehnološkog fakulteta na ispunjavanju svih zahtjeva koji su postavljeni od strane Instituta za akreditiranje BiH - BATA, odobrena je akreditacija našeg laboratorija  prema ISO 17025. ...

Danas je na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, sa početkom u 12 sati održana naučno-stručna radionica u okviru projekta pod nazivom „Razvijanje novih materijala na bazi TiO2“. Prof. dr. Zoran Iličković, prodekan za Naučno-istraživački rad Tehnološkog fakulteta, je istakao važnost i znač ...

Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, već više od deset godina, participira u radu BAS/TC 43 - Komiteta za hranu Instituta za standardizaciju BiH. Predstavnik ispred fakulteta od 2004. godine je prof. dr. Midhat Jašić. Područje rada Komiteta BAS/TC 43 je priprema standarda za poljoprivredn ...

Profesor Midhat Jašić dobitnik povelje Prehrambeno-tehnološkog fakulteta,   Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku U srijedu 15.06.2016. u Osijeku je održana svečana akademija povodom 45. obljetnice postojanja i rada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, Sveučilišta Josip Juraj Stros ...