Kongresi i simpoziji

Treća stručna konferencija sa internacionalnim učešćem SO, JOD I ZDRAVLJE, Tuzla, 07. februar 2019. godine

http://solana.ba/novosti/

http://www.hranomdozdravlja.com/

  1. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA VODA ZA SVE, Osijek, 21. i 22. mart 2019. godine

http://www.ptfos.unios.hr/voda/ 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD TECHNOLOGY & NUTRITION, Tetovo,  Sjeverna Makedonija, 15.  i 16. maj 2019. godine

https://sites.google.com/unite.edu.mk/ftuu

VI SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA  Antioksidansi, značaj i upotreba, Tuzla, 23. mart 2019. godine

http://komoramagistarafarmacije-tk.ba/

http://www.hranomdozdravlja.com/

  1. Međunarodni sajam pčelarstva i pčelinjih proizvoda MEDENA TUZLA, Tuzla, septembar 2019. godine 

http://pdnektar.com/

  1. Međunarodni znanstveno-stručni skup HRANOM DO ZDRAVLJA,  Osijek, Oktobar2019. godine

http://www.ptfos.unios.hr/Hranom_Do_Zdravlja/index.php/hr/671-2/

http://www.hranomdozdravlja.com/

VI Naučno-stručni simpozij sa međunarodnim učešćem  OKOLIŠNI POTENCIJALI, ODRŽIVI RAZVOJ I PROIZVODNJA HRANE,  Tuzla, 14 i 15. novembar 2015. godine

  1. KONGRES O PČELARSTVU I PČELINJIM PROIZVODIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, Sarajevo 15. i 16. novembar 2015. godine

http://www.hranomdozdravlja.com/?do=pcele

  1. Međunarodni simpozij ŠTAMPAROVI DANI, Požega, Hrvatska, Prosinac  2019. Godine https://unzas.hr/