Namjenjen za određivanje aktiviteta vode u namirnicama, lijekovima i kozmetičkim proizvodima. Tipični uzorci: kolači, hljeb, žitarice,mlijeko u prahu, začini,praškasti i sušeni uzorci. ...

Moguće odrediti viskozitet supstanci kao što su: med, kečap, masti ,odnosno svih tvari koje imaju viskozitet od 0,06 do 2000 Pas. ...

Koristi se za pitke i riječne vode. Služi za određivanje oksido-redukcionog potencijala, pH vrijednosti, sadržaja rastvorenog kiseonika (DO), temperature i provodljivosti. ...

Koristi se za tečne uzorke. Može se koristiti za određivanje sulfata u vodi, za praćenje kinetike reakcije. ...

Elektrolitička ćelija u kombinaciji sa potenciostatom i softverom koristi se za analizu na sadržaj teških metala (Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, Mn) na tečnim uzorcima uključujući uzorke vode, hrane, pića, sedimenta.Svi uzorci moraju biti pripremljeni po standardnim procedurama i prevedeni u tečno ...