Odredjivanje sadržaja vode u uzorcima, posebna primjena u farmaceutskoj industriji. ...

Odredjivanje površinske napetosti (mN/m) na granici faza tečno-gasovito. Primjena u ispitivanju karakteristika površinski aktivinih supstanci (tenzida).   ...