Novosti

15.01.2019.

Održan sastanak menadžmenta Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Komisije za inoviranje nastavnih planova i programa prvog ciklusa studija Fakulteta…


Dana 09.11.2019. g. održan je sastanak menadžmenta Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Komisije za inoviranje nastavnih planova i programa prvog ciklusa studija Fakulteta sa…

Opširnije

10.01.2019.

Obavijest o ovjeri zimskog i upisu ljetnog semestra prvog ciklusa studija u ak.2018/19. godini


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET TUZLA, 10.01.2019.GODINE O B A V J  E Š T E NJ E OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA PRVOG…

Opširnije

31.12.2018.

Posjeta studenata Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli Tvornici cementa d.d. Kakanj


Dana 24.12.2018. godine realizirana je posjeta studenata Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (studenti studijskog odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologije, usmjerenje Hemija i inženjerstvo materijala i…

Opširnije

31.12.2018.

Obavještenje o odbrani projekta doktorske disertacije studenta Sanele Nazdrajić, Mr. hemije u edukaciji


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET PRIRODNO – MATEMATIČKI FAKULTET III ciklus studija- Zajednički doktorski studij „Primjenjena hemija“ Tuzla, 28.12.2018. godine OBAVJEŠTENJE o odbrani projekta doktorske…

Opširnije

31.12.2018.

Posjeta studenata Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu


U periodu od 12.12. do 15.12.2018. godine naši studenti u pratnji dr.sc. Zehrudina Osmanovića, red. prof., posjetili su Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, što je…

Opširnije

14.12.2018.

Posjeta studenata Kemijsko-tehnološkog fakulteta iz Splita i realizacija projekta „KEMB“


U periodu od 7.11. do 10.11.2018. godine studenti Tehnološkog fakulteta u Univerziteta u Tuzli su ugostili studente Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Suradnja je ranije…

Opširnije


Obavještenja

Oglasna ploča za studente

NAŠA DOSTIGNUĆA

Istitucija sa znanjem i tradicijom sa kvalitetnim, svjetski priznatim diplomama koje studentima omogućavaju zaposlenje u evropskom prostoru.

Godina rada
Diplomiranih studenata
Magistara
Doktora nauka

Naučno stručni časopis za hemiju i tehnologiju Tehnološkog fakulteta