Novosti

17.12.2021.

OBAVIJEST O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA CERTIFIKACIJU POLJOPRIVREDNOG SAVJETODAVCA


Obavještavaju se kandidati – polaznici Programa teoretske i praktične obuke za certifikaciju poljoprivrednog savjetodavca koji su ispunili uslov iz člana 8. Stav (3) Pravilnika o…

Opširnije

13.12.2021.

POZIV STUDENTIMA ZA PROGRAM WORK & TRAVEL USA


Dragi studenti, Work and Travel USA je najpopularniji međunarodni program Američke vlade koji studentima omogućava da tokom ljetnog raspusta dobiju studentsku radnu vizu i ljeto…

Opširnije

10.12.2021.

GOSTOVANJE PROF. DR. ELVISA AHMETOVIĆA U EMISIJI RADIO TELEVIZIJE TUZLANSKOG KANTONA


Afirmacija, promocija i popularizacija edukacije, nauke, istraživanja i međunarodne saradnje na lokalnom i globalnom nivou su veoma značajni zbog širenja novih spoznaja, što ujedno doprinosi…

Opširnije

10.12.2021.

PROFESORU TEHNOLOŠKOG FAKULTETA URUČENA NAGRADA ZA POPULARIZACIJU I PROMOCIJU NAUKE


Svečana sjednica Savjeta za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, na kojoj su cjelokupnoj javnosti predstavljena četiri laureata federalnih nagrada za nauku koje se dodjeljuju…

Opširnije

06.12.2021.

REDOVNA GODIŠNJA OBUKA POLJOPRIVREDNIH SAVJEDODAVACA


U okviru Programa teoretske i praktične obuke za certifikaciju poljoprivrednog savjetodavca na Tehnološkom fakultetu u Tuzli dana 01.12.2021. god. počela je redovna godišnja obuka poljoprivrednih…

Opširnije

06.12.2021.

Rezultati istraživanja kolega sa uže naučne oblasti Hemijsko inženjerstvo predstavljeni na PRES’21 konferenciji i publicirani u časopisu Chemical Engineering Transactions


Rezultati naučno-istraživačke saradnje zaposlenika Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina), Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologiju Univerze v Mariboru (Slovenija) i Carnegie Mellon…

Opširnije


Obavještenja

Oglasna ploča za studente

NAŠA DOSTIGNUĆA

Istitucija sa znanjem i tradicijom sa kvalitetnim, svjetski priznatim diplomama koje studentima omogućavaju zaposlenje u evropskom prostoru.

Godina rada
Diplomiranih studenata
Magistara
Doktora nauka

Naučno stručni časopis za hemiju i tehnologiju Tehnološkog fakulteta