Novosti

01.02.2022.

GOSTOVANJE PROF. DR. ELVISA AHMETOVIĆA U EMISIJI PUTOKAZ RADIOTELEVIZIJE TUZLANSKOG KANTONA


Dr. sci. Elvis Ahmetović, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti hemijsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli je gostovao u emisiji Radiotelevizije Tuzlanskog kantona…

Opširnije

12.01.2022.

Obavijest o ovjeri zimskog i upisu ljetnog semestra prvog ciklusa studija u ak.2021/22. godini


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET TUZLA, 12.01.2022.GODINE   O B A V J  E Š T E NJ E OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA…

Opširnije

31.12.2021.

POSJETA STUDENATA IV GODINE STUDIJSKOG ODSJEKA HEMIJSKO INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA PIVARI TUZLA D.D.


U utorak 28.12.2021. godine, studenti IV godine studijskog odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologija su u okviru savladavanja gradiva na predmetu Organska tehnologija posjetili kompaniju PIVARA …

Opširnije

24.12.2021.

POSJETA STUDENATA KOMPANIJAMA ALUMINA I ZEOHEM U ZVORNIKU


U srijedu, 22.12.2021.godine, studenti III i IV godine studijskog programa Hemijsko inženjerstvo i tehnologija su u organizaciji Katedre za Fizikalnu hemiju i elektrohemiju posjetili kompanije…

Opširnije

17.12.2021.

OBAVIJEST O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA CERTIFIKACIJU POLJOPRIVREDNOG SAVJETODAVCA


Obavještavaju se kandidati – polaznici Programa teoretske i praktične obuke za certifikaciju poljoprivrednog savjetodavca koji su ispunili uslov iz člana 8. Stav (3) Pravilnika o…

Opširnije

13.12.2021.

POZIV STUDENTIMA ZA PROGRAM WORK & TRAVEL USA


Dragi studenti, Work and Travel USA je najpopularniji međunarodni program Američke vlade koji studentima omogućava da tokom ljetnog raspusta dobiju studentsku radnu vizu i ljeto…

Opširnije


Obavještenja

Oglasna ploča za studente

NAŠA DOSTIGNUĆA

Istitucija sa znanjem i tradicijom sa kvalitetnim, svjetski priznatim diplomama koje studentima omogućavaju zaposlenje u evropskom prostoru.

Godina rada
Diplomiranih studenata
Magistara
Doktora nauka

Naučno stručni časopis za hemiju i tehnologiju Tehnološkog fakulteta