Novosti

19.12.2020.

NAŠI STUDENTI SA RADOVIMA UČESTVOVALI NA NAUČNO-STRUČNOM SKUPU U BANJA LUCI


Studentice Tehnološkog fakulteta Emina Eminović, Maja Klimentić, Mediha Biberović i Ajla Mandalović su u periodu od 26. do 28. novembra 2020. godine u Banja Luci,…

Opširnije

18.12.2020.

Prijava ispita za predmete zimskog semestra prvog ciklusa studija u ak.2020/21. godini


  UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET Tuzla, 18.12.2020. godine   OBAVIJEST O PREDAJI PRIJAVA ISPITA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2020/21.GODINE   STUDENTI KOJI SU PRVI…

Opširnije

08.12.2020.

Evropska noć istraživača u BiH: Značaj međunarodne saradnje i mobilnosti za istraživanje i edukaciju na univerzitetima


U toku je održavanje Evropske noći istraživača u Bosni i Hercegovini u 2020. godini za koju je Dr.sci. Elvis Ahmetović redovni profesor pripremio video, a…

Opširnije

07.12.2020.

SPISKOVI KANDIDATA U OKVIRU PROGRAMA OBUKE POLJOPRIVREDNIH SAVJETODAVACA U 2020. GODINI


Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli objavljuje spisak kandidata koji su uspješno položili stručni ispit u okviru Programa teoretske i praktične obuke za certifikaciju poljoprivrednog savjetodavca,…

Opširnije

04.12.2020.

Odluka o raspisivanju izbora za studentske predstavnike/delegate


Poštovane kolegice i kolege studenti, U skladu sa odredbama Statuta Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli i Odlukom o raspisivanju izbora na Univerzitetu u Tuzli za…

Opširnije

03.12.2020.

Pokrivenost nastave prvog ciklusa studija u zimskom semestru na Tehnološkom fakultetu u ak.2020/21.godini


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET Tuzla, 03.12.2020. godine. Pokrivenost nastave prvog ciklusa studija u zimskom semestru na Tehnološkom fakultetu po godinama studija u ak. 2020/21.…

Opširnije


Obavještenja

Oglasna ploča za studente

NAŠA DOSTIGNUĆA

Istitucija sa znanjem i tradicijom sa kvalitetnim, svjetski priznatim diplomama koje studentima omogućavaju zaposlenje u evropskom prostoru.

Godina rada
Diplomiranih studenata
Magistara
Doktora nauka

Naučno stručni časopis za hemiju i tehnologiju Tehnološkog fakulteta